Cookies og privatlivspolitikker

Oversigt: 

1. Ejeroplysninger
2. Cookies
2.1 Deklaration af websitets brug af cookies
2.2 Så lang tid opbevares cookies
2.3 Sådan sletter du cookies
2.4 Sådan undgår du cookies
2.5 Hvad cookies bruges til på vores website
2.6 Google Analytics (trafikmåling)
3. Brug af personoplysninger
3.1 Videregivelse af oplysninger
3.2 Kontakt vedr. personoplysninger
3.3 Beskyttelse af personoplysninger
4.0 Ophavsret

 

1. Ejeroplysninger 

Dette website udbydes af:  
GR Biler, Skive A/S
Katkjærvej 3
7800 Skive
T: 97 51 40 00
E: info@grbiler.dk

 

 

2. Cookies

2.1 Deklaration af websitets brug af cookies

Formål med brug af cookies på websitet:

Intern / 1. parts cookies

Ekstern / 3. parts cookies

Teknisk funktionalitet

JA

JA

Trafikmåling

JA

JA

Annonceafvikling (frekvens, brugermåling o.lign.)

nej

nej

Adfærdsbaseret individuelt målrettet annoncering

nej

nej

   

Dette website anvender cookies i henhold til ovenstående formål. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus.  

2.2 Så lang tid opbevares cookies


Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.

 

2.3 Sådan sletter du cookies


Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering 

 

2.4 Sådan undgår jeg cookies?


Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du blokere dem. Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering.

 

2.5 Hvad cookies bruges til på vores website


Cookies anvendes til at føre statistik over antallet af brugere samt oplysninger om geografi og interesser på vores brugere for at tilpasse indhold og annoncering herefter.

 

2.6 Google Analytics (trafikmåling)


Vi anvender Google Analytics cookies til at måle din brug af www.grbiler.dk og shop.grbiler.dk. Disse målinger bruges til at lave statistik over brugen af websitet samt til at finde uhensigtsmæssigheder på websitet, så vi kan forbedre din oplevelse af www.grbiler.dk og shop.grbiler.dk. 
Cookien indeholder et tilfældigt genereret id, der anvendes til at genkende din browser, når du læser et website, der bruger Google Analytics. Cookien indeholder ingen personlige oplysninger og anvendes kun til webanalyse. 
Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

3. Brug af personoplysninger


Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v. Her indsamles oplysninger om navn, adresse, postnummer, e-mail, køn, alder, interesser, holdninger og kendskab til forskellige emner.
Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med, fx ved udsendelse af vores nyhedsbreve og henvendelse omkring bookning en prøvetur m.m.. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vores produkter og tjenester.

 

3.1 Videregivelse af oplysninger


Vi kan videregive dine oplysninger, såfremt vi er forpligtet til at videregive eller dele data, for at overholde en retslig forpligtelse. Videregivelse kan også ske efter anvisning fra en domstol eller en anden myndighed, eller for at beskytte varemærker, rettigheder eller ejendom. Dette indebærer udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer med henblik på beskyttelse mod svindel.
Vi anvender tjenesteudbydere og databehandlere, der udfører arbejde på vores vegne. Tjenesterne kan fx være server hosting og systemvedligeholdelse, analyse, betalingsløsninger, adresse- og soliditetskontrol, e-mail service, m.m. Disse samarbejdspartnere kan få adgang til data i det omfang, det er nødvendigt for at levere deres tjenester og services. Samarbejdspartnerne vil være kontraktligt forpligtet til at behandle alle data strengt fortroligt, og har dermed ikke tilladelse til at anvende data til andet end, hvad der er omfattet af den kontraktuelle forpligtelse overfor os, og vi kontrollerer at vores samarbejdspartnere overholder deres forpligtelser. Såfremt vi videregiver dine oplysninger til en tjenesteudbyder eller databehandler udenfor EU, sikrer vi, at vi overholder de krav lovgivningen stiller til sådanne overførsler.
Personoplysninger videregives i forbindelse med anden behandling end markedsføring (f.eks. kundetilfredshedsmåling eller garantibehandling m.m.) til en eller flere bilimportører på listen nedenfor. Dine oplysninger videregives alene til den eller de bilimportører, som din kontakt med os vedrører.

Ford (Ford Motor Company A/S)

Hyundai (Hyundai Bil Import A/S)

 

3.2 Kontakt vedr. personoplysninger


Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos GR Biler, Skive A/S, skal du rette henvendelse på info@grbiler.dk eller telefon 97 51 40 00. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

 

3.3 Beskyttelse af personoplysninger


Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.
Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for "sidst opdateret" nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.
I det omfang der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1. 

 

4.0 Ophavsret


Alt materiale på GR Biler, Skive A/S’ hjemmeside er beskyttet af loven om ophavsret samt af internationale regler om copyright ©. 

Det er ikke tilladt at kopiere tekst, billeder, design, scripts eller andet ophavsretligt beskyttet materiale uden forudgående skriftlig tilladelse fra GR Biler, Skive A/S. 

 

Opdateret November 2017